Aug 13, 2015

Smoked Turkey, Bacon & Smoked Gouda grilled on a Pretzel Bun with Lettuce, Tomato & Herb Mayo